Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Gerek yaşam olayları,  gerekse içimizde yaşadığımız sıkıntıları düşündüğümüzde, bazı zamanlar baş edemediğimiz noktaya gelebiliriz. İşte tam da sorunlar daha da büyüyüp kemikleşmeden ya da yer değiştirmeden destek almaya ihtiyaç duyduğumuz yerde olabiliriz. Bu sıkıntılar çok çeşitli olabilir. Önemli olan,  zamanında müdahale edilmesine izin vermenizdir. Zamanında müdahale,  çoğunlukla iyi yaşam sıçrayışlarına sebep olur. Bundan çok mutlu olursunuz. Biz İzana olarak,  sizin sıkıntılarınızı çözümlemek amacıyla,  profesyonel bir psikoterapi veya danışmanlık planında , sizinle birlikte yola çıkarız. Bu plan ve yol size özeldir. Sizin kişilik yapınız, ihtiyaçlarınız, amaçlarınız, başa çıkma stratejileriniz ve özel durumunuz vb. gibi birçok unsur psikoterapi planımızın ana hatlarını oluşturur.

Terapi sürecine giren kişi, kendi içine bakmaya ve kendisini başka bir şekilde sevmeyi ve kendisine başka şekilde saygı duymayı öğrenmeye baslar. Sözlerin, konuşulanların nasıl bir mucize yaratacağına tanık olur.

Bireysel psikoterapi ya da danışmanlıkta, 18 yaş ve üstü yetişkinlerle ve birebir, kişinin kendisiyle çalışmaktayız.

Süreç nasıldır?

Seanslar,  özellikle ilk seans,  sizin yaşadığınız sorunun,  sizin hissettiğiniz boyutta tanımlanmasıyla başlar. Sizin ne hissettiğiniz ve ne düşündüğünüz, yaşadığınız sıkıntının ifadesi, belirlediğimiz haritanın parçalarını zihnimize yerleştirmeye başlar. Sıkıntınızı samimiyetle anlatmanız bizim için çok önemlidir. Siz anlatırken biz profesyonelce zihnimizde yol haritamızı çıkarmaya başlarız. En önemlisi bize açtığınız ruhsal mahremiyetiniz sonsuza kadar güven altındadır. Bu güvence bile ,sizi başlangıç aşamasında  sandığınızdan çok daha fazla rahatlatır.

Çocukluk döneminde başlayan , sağlıksız  ruhsal gelişim şemaları,  zamanla ruhsal acılara dönüşür. Bu nedenle terapinin amacı, dayanılmaz hale gelmiş tüm acıları azaltmak ve iç çatışmaları onarmaktır.

Terapi sonucunda kişi , terapistin rehberliğinde kazandığı yeni teknikler ve yaklaşımlarla , sorun çözme becerileri geliştirerek duygu, düşünce ve davranış şemalarını yeniden yapılandırır. Böylece, yaşam olaylarıyla ve ruhsal sorunlarla başa çıkmayı  öğrenmiş olur. Terapi süreci ile değişime ve gelişime hazır olduğunuzda, İzana olarak yanınızdayız.

Bireysel sorunlar :

 • Depresyon
 • Kaygı
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobi
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Travma ve Stres Bağlantılı Bozukluklar
 • Somatizasyon ve Psikosomatik Sorunlar
 • Yeme ya da uyku bozuklukları
 • Sevgili ya da eşle ilgili ilişkisel sorunlar, iletişim sorunları
 • İlişkilerde güvensizlik, kıskançlık
 • Sevilen kişiyle ayrılık, terk edilme, terk etme
 • Aldatılma, aldatma sorunları
 • Boşanma, boşanma süreciyle başa çıkma ve boşanma sonrası uyum, yalnız ebeveynlik
 • Sosyal izolasyon, ilişkilerde tatminsizlik
 • Başkalarına güvenememe, şüphecilik, bağlanamama
 • Cinsel sorunlar
 • İş hayatında tükenme, kaygı, stres, rekabet, çatışmalar
 • Okul sorunları, çalışma motivasyonsuzluğu, ders başarısı
 • Sınav kaygısı, üniversite sınavında performans kaygısı, kaygıyla başa çıkma
 • Genel mutsuzluk, melankoli, yabancılaşma ve yalnızlık
 • Hayatın sorumluluklarına karşı endişe, kaygı, panik, huzursuzluk
 • Zihin doluluğu, dikkat sorunları, unutkanlık
 • Kendine güvensizlik, yetersizlik, eksiklik duyguları, kendini eleştirme, değersizlik duyguları
 • Hayır diyememe
 • Bağımlılık, yalnız yapamama, kendini feda etme