Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Öğrenim hayatında karşılaşılan zorluklar, öğrencinin potansiyelini en verimli şekilde kullanamaması, belirli derslere karşı oluşmuş önyargılar v.b. konular öğrencilerin  akademik ve sosyal başarılarını düşürmektedir. Oysa, hepimizin kendine özgü bir potansiyeli vardır. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak Öğrenci Koçluğu çalışmasının amacıdır. Öğrenci koçluğu ile öğrencinin düşünme sistemi olumlu yönde gelişir, öğrenci içsel kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanmasını öğrenir. Koçunun rehberliğinde öğrenci, kendini daha iyi tanır, hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştirmek yolunda adımlar atar. Kendine ve öğrenme yeteneğine güvenmeye başlar.  Öğrencilerin motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanmak için aile ve okul destek olmaya çalışsa da bu her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle,  birebir yapılacak koçluk çalışmalarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Öğrenci Koçu, öğrencinin kendi öz benliğini tanımasını sağlayıp, öğrenme teknikleri, hedef belirleme teknikleri, öğrencinin yaşama entegre olmasını, yolunu en baştan doğru çizmesini sağlar.

İzana Öğrenci Koçluğu, öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmeleri için destek verir.

Öğrenci Koçluğu Ne Sağlar?

 • Etkili, sistemli çalışmayı sağlama,
 • Özgüveni artırma,
 • Başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırma,
 • Zamanı verimli kullanma,
 • Hedef belirleme,
 • Sınav kaygısını ortadan kaldırma,
 • Aktif dinleme becerisi kazandırma,
 • Odaklanmayı sağlama,
 • Eğitim kurumu, aile ve birey arasındaki uyumu sağlama,
 • Öğrencinin okul başarısını arttırma,
 • Kendine uygun hedefler seçme,
 • Etkin çalışmayı öğrenme,
 • Zamanı önceliklerini seçerek kullanma,
 • Güçlü yönlerini açığa çıkartma ve kullanma,
 • Doğru iletişim kurma,
 • Kendine güvenini geliştirme

Gibi birçok öğrenciye ve gence yönelik hedefleri gerçekleştirir.