Kurumsal Koçluk

kurumsal koçluk

Bireylerin temel ihtiyaçları aynı olsa da kişilik özellikleri, sosyal etkileşimleri, farklı dinamikler ihtiyaçlarını farklılaştırmaktadır.  Kurumlarda tıpkı insanlar gibi farklı dinamiklere sahiptirler.  Ve farklı ihtiyaçları vardır. Kurumun oluşumu, işletimi, yönetim şekli ve çalışanları bu dinamikleri etkiler. Her şirketin kendine has bir yapısı ve hedefleri vardır. Sistemi ve süreçleri kendine özgüdür. Bu nedenle amacımız her şirket için, tüm kaynakları ile hedeflerine uygun verimli bir yapıyı birlikte çalışarak geliştirmektir. Mevcut işi büyüterek sağlıklı bir yapı ve sistem oluşturmayı amaçlarız.

İzana, kurumunuza yönelik bu farklı dinamikleri ortaya çıkararak, bu veriler doğrultusunda kurumunuza özel hizmetler ve çözümler üreterek profesyonel kurumsal koçluk hizmeti danışmanlığı yapmaktadır.

Neden Kurumsal  Koçluk?

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda gerekli önlemleri geliştiren ve uygulayanlardır. Yeniden yapılandırma şirketin kurumsallaşması  sürecinin hangi aşamasında olursa olsun verimliliği artırmak için  yardımcı olmaktadır. Çoğu kez içeriden bu önlemler gözlemlenemez ve tespit edilemez. Objektif değerlendirme ve ölçme ile durum tespiti profesyonel koçluk hizmeti ile sağlanır.

Kurumsal Koçluk Hizmeti Verdiğimiz Alan Ve Konular:

 • Kurumsal yönetim ilkeleri
 • İnsan kaynakları süreci yönetimi
 • Hizmet ve müşteri ilişkileri
 • Koçluk ile yönetim bakışı
 • Gelişim eğitimleri
 • Yönetim becerileri
 • İletişim becerileri
 • Takım çalışması
 • Zaman yönetimi
 • Olumlu bakış açısı
 • Kişisel imaj yönetimi

Kurumsal Koçluk Hizmet Aşamaları:

 • Değerlendirme aşaması
 • Gözlem aşaması
 • Veri toplama
 • Plan aşaması
 • Yapısal sorun belirleme aşaması
 • Kurum içi dinamiklerin çözümlenmesi
 • Raporlandırma
 • Yeniden yapılandırma süreçlerinin belirlenmesi
 • Sonlanma
 • Yeniden yapılandırma süreçlerinin takip aşaması
 • Uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve yeni plan oluşturma