Hakkımızda

izana_hakkimizda

İzana, özellikle Gelişim ve Sosyal  Psikoloji alanında uzmanlaşmış ekibiyle psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve profesyonel koçluk hizmetleri veren bir merkezdir. Ekibimiz “uzman psikolog”lardan oluşur.  Kullandığımız psikoterapi yöntemleri; Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikodinamik Terapi vb. gibi geçerliliği kanıtlanmış yöntemlerdir. İzana’da sunulan tüm psikolojik hizmetler, Psikoloji Bilimi’nin bilgi birikimine, kuram ve yöntemlerine dayanır.

İzana; bir ‘psikiyatri merkezi’ değildir. Dolayısıyla psikiyatrik tanılama ve tedavi yapılmamakta, ilaç veya tıbbi bir uygulama bulunmamakta, psikiyatrik atak ya da psikiyatrik anlamda krize müdahale hizmeti verilmemektedir.

  • Uzmanlarımızruh sağlığı, aile-çift sağlığı ve danışmanlığı, çocuk, ergen ve yetişkin gelişimi vb. alanlarda uzun yıllar deneyim kazanmış, hizmetlerimizi kapsayan  ilgili konularda gerekli terapi eğitimlerini almış ve almaya devam eden, hocalarından düzenli süpervizyon alan yetkin kişilerdir.
  • Kişiye yardım etmeye çalışırken zarar vermemek veya kişinin daha fazla yarar sağlayabileceği seçeneklere engel olmamak temel ilkemizdir. Eğer yaşadığınız sorun bizim uzmanlık alanımıza girmiyorsa veya daha fazla yarar sağlayacak başka bir uzmanlık alanı da söz konusuysa, sizi ilk aşamada bu alanlara yönlendiririz.
  • Kişi hakkındaki her türlü bilgi, mutlak bir gizlilikile saklarız. Kişinin hukuksal haklarına istinaden, bu bilgiler hiç kimseyle paylaşılmaz, paylaşılamaz. Buna birinci derece yakınlar da dahildir. Kişiye ait her hangi bir bilginin paylaşılabilmesi için, öncesinde mutlaka kişinin onayını alırız.  Ancak kişinin hayatı veya bir başkasının hayatı tehlike altına girdiği durumlarda bu ilkeyi tekrar değerlendirmeye alırız.
  • Görüşme sürecinde, psikiyatrik bir sorun olasılığı fark edersek; psikiyatrik bir atak veya kriz durumu ortaya çıkarsa; psikoterapinin yanında ilaç tedavisinden de yararlanmak söz konusuysa; kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme olasılığı varsa, psikiyatrik değerlendirme için kişiyi güvenilir bir psikiyatri merkezine yönlendirmek önceliğimiz olur.

§  Bir psikiyatrist tarafından tanısı konmuş ve tedavisi düzenlenerek psikoterapi için bize yönlendirilmiş kişilerle çalışırken psikiyatristle işbirliği esastır. Aynı zamanda psikiyatrik belirtiler fark ettiğimiz durumlarda mutlaka işbirliği yaptığımız psikiyatristlere yönlendirme yapmakta ve tedavi sürecini birlikte yürütmekteyiz.