Author - izana

Kardeş ilişkisi

Tacını yitirmiş kral/kraliçe! Kardeş geldi! Yaşamımızın ilk yıllarındaki ilişkilerimiz; kişiliğimiz ve benlik kavramımız ve hayatımız boyunca yapacağımız seçimlerde etkileri vardır. Kardeşlerin birbirlerine söylediklerinin, birbirlerine karşı tavırlarının ve anne baba tarafından kardeşlere yüklenen rollerin birey üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir. Çocuklara önemli ve farklı birer kişi olarak davranılırsa, onlarda o oranda anne babalarıyla ve kardeşleriyle uyum içinde büyürler. Birden fazla çocuğunuz varsa kardeşler arasındaki ilişkilerin dinamiğini anlamak önemlidir. Bu aile içi ilişkilerin gelişmesine olumlu katkılar sağlar. Ufak tefek ama önemli tavsiye ve ipuçları sizlere: Kardeşler arasındaki rekabetin kaynağı [...]

Çocuklarda Okul Çağı Dönemi

Çocuğunuz okul çağında ise onunla ilgili önemli noktaları da bilmelisiniz. Onunla ilgili bu noktaları bilmeniz onu daha iyi anlamanıza ve onun da kendini anlaşıldığını hissetmesine etkili olur. Anlaşıldığını hisseden her birey uyumlu davranışlar içine girmeye daha meyillidir. Okul çağı çocuğu artık şevkat ve özen dolu kreş ortamından rekabet ve başarının hakim olduğu bir ortama geçiş yapmıştır. Bu durum artık tam anlamıyla toplumsal ortamıdır. Kreş yaşantısıyla sosyal gelişimi başlamış ve gelişmiştir. Ve artık bu becerileri kullanma zamanı ilkokul ortamıdır. Bu beceriler özbakım, sosyal­duygusal, motor, zihinsel becerilerini, [...]

Üstün Yetenekli Çocukların Sosyal Duygusal Özellikleri

Üstün yetenekli çocukların kendi dünyalarında yaşadıkları en zor durumlardan biri farklı olmak ya da başkaları tarafından farklı olarak algılanmaktır. Çünkü üstün yetenekli çocuklar sahip oldukları özelliklerin çok az insanda var olduğunu düşündükleri için, kendilerini normalleştiremez, normal gibi göremezler. Bu nedenle kendilerini yalnız hissederler. Üstün yetenekli çocukların sosyal duygusal gelişimlerine göz attığımızda şu özellikleri görebiliriz. Bağımsız olmayı tercih ederler. Sosyal ortamlarda insiyatif sahibi olduklarını düşünürler. Arkadaşları arasında popülerdirler. Sosyal ortamlarda doğal süreç içerisinde kendiliklerinden liderlik üstlenirler. İkna kabiliyetleri oldukça iyidir. Otoriteden [...]

Üstün Yetenekli Çocukların Gelişim Özellikleri

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ • Fiziksel gelişimi yaşıtlarına göre daha iyidir. • Çok enerjiktir. • Hareketlidir. • Bebeklik döneminde fazla uyumazdı. • Duyu organları hassastır. • Giysilerdeki etiketlerden rahatsız olur ve kestirir. • Gürültüden hoşlanmaz. • İki ayrı marka meyve suyunu tadından ayırt edebilir. • Kuvvetlidir. • Ağrı ve acıya aşırı tepki verir. • Erken yürür. ZİHİNSEL GELİŞİM • Çabuk ve kolay öğrenir. • Yeni ve farklı bilgiler öğrenmeye heveslidir. • Çok soru sorar • Soyut kavramlara ilgi duyar. • Meraklıdır • Diğer çocukların ilgi duymadığı farklı alanlara ilgi duyar(bilim,siyaset vb.) • Hafızası kuvvetlidir. • Pratik [...]

Çocuğum Üstün Yetenekli Mi?

ÇOCUĞUM ÜSTÜN YETENEKLİ Mİ ? Üstün yetenek doğuştan getirilen bir özelliktir ve bu yeteneğe sahip olan çocuklar yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren bazı ayırt edici özelliklere sahiptirler. Bir çocuğun üstün yetenekli olup olmadığının belirlenmesi, ona sunulacak çevresel faktörlerin ve eğitim olanaklarının belirlenmesi ve düzenlenmesi için önem taşımaktadır. Çünkü var olan üstün yetenekler işlenmediği ve geliştirilmediği taktirde sıradanlaşır, özelliğini kaybedebilir. Okul öncesi dönem özelliklerini ele aldığımızda, çocukların bazı davranışlarından, ilgi ve eğilimlerinden yola çıkarak üstün yetenekli olup olmadıkları ile ilgili bir fikre sahip olmak [...]

Bebeklerin İlk Yılının Önemi

HAYATA KARŞI GÜVEN YA DA GÜVENSİZLİK Çocuklarda gözlemlenen bir davranışın normal ya da normal olmadığını anlayabilmemiz için çocuğumuzun yaşının özelliklerini bilmemiz, çocuğun yaşına uygun gelişimleri sergileyip sergilemediklerini anlamamızı sağlar. İlerleyen yaş dönemlerinde çocuğumuzda ne gibi değişimler olacağını bilmek, bu değişimlere hazırlıklı olmamızı ve bize bilinçli olma olanağı verir. Çocuğumuzla ilgili beklentilerimizi gerçeğe uygun hale getirir. Çocuğumuzdan yaşına uygun beklentiler içine girmek, hem onu psikolojik olarak rahatlatır, hem de aile ilişkilerimizde yaşayacağımız gereksiz gerilimleri engeller. İLK 1 YILIM 0­1 AYLARIM Yüzü koyun yatırıldığımda başımı kontrol etme çabası içerisindeyimdir. 4.haftada başımı [...]

Çocuk ve Disiplin

İnsanların içinde yaşadığı topluma ya da topluluğa uyum sağlamalarını kolylaştıran önlemler dizisidir disiplin. Bir çocuk için bu önlemler dizisi evde başlar yani evde disiplin sosyal gelişime hazırlık için ilk basamaktır çocuk için. Her evin disiplini farklıdır. Çünkü ailenin değer ve düşünce yapısına göre şekillenir. Evde yapılması ve yapılmamasıgereken davranışlar düzenidir. Bir evde disiplinin var olduğunu o evdeki düzenden anlarız. Başka bir deyişle bir evde düzen varsa disiplin de vardır. Bu düzen eve giriş çıkış saatlerinin düzeni, diş fırçalama düzeni, tv­tablet vb. kullanma düzeni, eve ait düzen [...]

BEBEKLİKTEN ÇIKIŞ (1,5 – 2,5 YAŞLAR)

Bebeklikten kurtulmanın ilk yılları genellikle ana baba için zor yıllardır. Bağımsızlık mücadelesinin öne çıktığı bu yıllar anne babayı disiplin problemiyle yüz yüze getirir. Bir iki yaşlarındaki bir çocuğun yapmak istediklerine izin verilmelidir. Ancak yapmak istediklerinin kötü sonuçlarına karşı da korunmalıdır. Çocuğu korumak adına alınan önlemlerin konulan kuralların onu aptal yerine koymamasına özellikle dikkat edin.  Üstesinden gelebileceği deneyimleri yaşamasına izin verin. Bu yaşlardaki çocukların bellekleri zayıf  olduğu için yaşadıklarından belleklerinde iz bırakıncaya kadar ders almazlar. Ayrıca çocuk, geçmişi  hatırlayamadığı için geçmişte yaşadıklarıyla bugünkü durum arasında bir seçim yapması [...]

Boşanmanın Çocuk Üzerine Etkisi

Günümüzde boşanmalar git gide artmaya başladı. Bunun nedenleri arasında pek çok şey sayılabilir. Eşlerin birbirini iyi tanımadan evlenmeleri, beklenti düzeylerinin yüksek olması, zorlu hayat koşullarında eşlerin birbirlerine yeterli zamanı ayırmaması bu nedenler arasında gösterilebilir. Boşanma başlı başın zor bir süreçtir. Eşleri ve ailelerini yıpratır. Hele bir de çocuk varsa bu süreç herkes için daha da zorlaşır. Çocuklu ailelerde boşanma kararı almadan önce, boşanma sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Boşanma öncesinde yapılması gerekenler Anne babalar kendi aralarında boşanma kararı [...]

Çocuklara Kural Koyma

Her anne babanın hedefi kurallara uyan, akıllı, uslu çocuk yetiştirmektir. Bu nedenle çocuğa uyması için bir çok kural konur; ama bu kuralların neden konduğu, kurallara ne şekilde uyulacağı, uyulmazsa karşılaşacağı yaptırımlar çoğunlukla açıkça belirtilmez. Buna rağmen kurala uymayan çocuk cezalandırılır. Çocuk neden dolayı ceza aldığını anlamazsa, ya da bu durum ona açılanmazsa da cezaya karşı gelir ve davranış problemleri sergilemeye başlar. İşte tüm bu yanlış anlamaları ortadan kaldırmak adına, çocuğa kural koyarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Uygulanacak kural aile [...]